Tag Archives: sử lý phòng ngừa sự cố cọc khoan nhồi

Phương Pháp Thi Công Cọc Khoan Nhồi Chuẩn Nhất (P2)

Khoan cọc nhồi

I. Các sự cố điển hình trong cọc khoan nhồi và giải pháp sử lý phòng ngừa a. Sự cố không rút được đầu khoan cọc nhổi lên –  Diễn biến: Do có một nguyên nhân nào đó như mất điện máy phát, hỏng cầu.v.v… làm gián đoạn quá trình khoan cọc, cần phải rút […]