Tag Archives: Polymer khoan cọc nhồi

Đánh giá về Polymer khoan cọc nhồi

Polymer khoan cọc nhồi

Polymer khoan cọc nhồi là một chất phụ gia, thường được các đơn vị thi công khoan cọc nhồi sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác khoan cọc và tiết kiệm chi phí. Dung dịch Polymer bổ trợ cho sự ổn định của đất, thành khoan giúp quá trình khoan không ngậm cát. […]