Tag Archives: khoan khảo sát địa chất là gì

khoan khảo sát địa chất là gì ? quy trình khoan khảo sát

khảo sát địa chất

Khoan khảo sát địa chất là việc làm quan trọng trước khi bạn tiến hành xây dựng một công trình nào đó. Mục đích của hoạt động khoan khảo sát địa chất là thu thập dữ liệu về nền đất, từ đó tính toán để đưa ra phương án thi công phù hợp. Khoan khảo […]