Tag Archives: khoan cọc nhồi nhà liền kề

Xây dựng nhà liền kề và giải pháp khoan cọc nhồi

trình tự thi công cọc khoan nhồi

Xây dựng nhà liền kề luôn gặp khó khăn trong việc tránh gây ra ảnh hưởng đến những công trình nhà ở lân cận. Nó là hiện tượng phổ biến tại các thành phố, đô thị lớn hiện nay. Trong những năm gần đây tình trạng xây dựng nhà làm ảnh hưởng đến nhà liền […]