Tag Archives: Đơn giá cọc khoan nhồi D300

Đơn giá cọc khoan nhồi D300

Đơn giá cọc khoan nhồi D300

Đơn giá cọc khoan nhồi D300, D350, D400, D500, D600 cho các công trình tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực phía Nam. Đơn giá thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ bao gồm đơn giá nhân công và đơn giá vật liệu theo bản thiết kế của đơn vị […]