Tag Archives: độ sâu cọc khoan nhổi

Cách xác định độ sâu cọc khoan nhồi phù hợp

độ sâu cọc khoan nhổi

Các công trình xây dựng hiện nay đều lựa chọn phương pháp thi công khoan cọc nhồi để đảm bảo tính an toàn cho công trình. Tùy vào quy mô công trình và kết quả thăm dò địa chất mà chúng ta xác định độ sâu cọc khoan nhồi phù hợp. Khoan Cọc Nhồi HCM […]